Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace - správa nemovitostí

Soudní znalec pro potřeby soukromých i právnických osob, pro účely přiznání daní z prodeje nemovitostí, dědické daně, darovací daně, nebo půjčky od některých bank. Pro potřeby soukromých i právnických osob vypracuji soudní i tržní posudek a to ve standardním termínu 2 týdny nebo ve zkráceném dle domluvy a rozsahu. Zajistím veškeré chybějící dokumenty, případně zajistím kontakt na katastrální úřad, oprávněnou geodetickou kancelář pro zpracování geometrického plánu apod.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

Svou činností pokrývám celou Českou republiku, zejména oblasti:

České Budějovice , Praha , Tábor , Pelhřimov , Třeboň

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Znalecké posudky v oboru ekonomika – oceňování nemovitostí
- zjištění ceny nemovitostí podle všech dosud platných vyhlášek
- zjištění ceny pro daň z převodu nemovitostí
- zjištění ceny pro daň darovací a daň dědickou
- ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku firmy
- tržní oceňování nemovitosti

 

Vypracovávám znalecké posudky na:

- rodinné domy 
- chaty 
- chalupy 
- garáže 
- studny 
- činžovní domy 
- byty 
- administrativní budovy 
- provozní objekty 
- inženýrské stavby 
- pozemky – stavební, ostatní, zemědělské (kromě lesních) 
- trvalé porosty okrasné i ovocné (mimo lesů)

 

Použití

Účely, pro které je nutné či vhodné použít znalecký posudek, jsou exaktně vymezeny platnými právními předpisy, zejména pak zákon o investičních fondech a společnostech, o penzijních fondech, o dluhopisech, zákon o cenách, soustava daňových zákonů, občanský a obchodní zákoník, občanský soudní řád, zákon o konkursu a vyrovnání ad. Za správnost postupu a výpočtu uvedených ve znaleckém posudku a za dodržování právních předpisů nesu jako soudní znalec plnou odpovědnost a jsem povinen tyto skutečnosti obhájiti před orgány státní správy. Znaleckou činnost vykonávám nestranně a o skutečnostech, o nichž se při jejím výkonu dozvím, zachovávám přísnou mlčenlivost.

 

Právní služby - komplexní služby při prodeji, převodu a nájmu nemovitostí

- právní služby a konzultace
- zápisy a vklady na katastr nemovitostí
- vyhotovení daňových přiznání daně z převodu nemovitostí
- vyhotovení přiznání k dani z nemovitostí

 

Ostatní služby

- vyhotovení pasportizace nemovitostí a dokumentace stávajícího stavu
- inženýrská činnost a zajištění zpracování projektové dokumentace

 

Poradenství

- poradenství v oboru „údržba a obnova budov“ a „hodnocení kvality stavebního díla a jeho částí“
- ekonomické poradenství ve stavebnictví a na trhu nemovitostí
- spolupráce s renomovanými architektonickými a projekčními kancelářemi, strategické plánování, využitelnost pozemků a nemovitostí

PODKLADY POTŘEBNÉ PRO OCENĚNÍ (orientačně):

- výpis z listu vlastnictví – vždy nutné!! 
- kopie katastrální mapy (případně pozemkové) – vždy nutné!! 
- geometrické plány 
- zjištění stáří všech objektů 
- dokumentace ke stavbám 
- korespondence se stavebním úřadem 
- územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby 
- dříve vypracované znalecké posudky 
- nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory

 

Podklady pro ocenění pronajatých nemovitostí:

- roční nájemné bez služeb 
- daň z nemovitosti 
- pojistné 
- náklady na údržbu a správu 
- odpisy 
- Uvedené podklady jsou pouze orientační

ORIENTAČNÍ CENÍK ZA VYPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ A TRŽNÍHO OCENĚNÍ:

a) pro daňové a jiné účely – posudky o administrativní ceně nemovitostí: viz. tabulka orientační ceník odhadů nemovitostí výše na této stránce

b) tržní ocenění

- dohodou podle stavu, velikosti a hodnoty nemovitosti, příp. hodinovou sazbou od  350,- Kč/hod.

c) ostatní služby

ceny dohodou, hodinová sazba od 300,- Kč/hod.

K cenám posudků a služeb se připočítávají cestovní náklady ve výši dle platné vyhlášky o cestovních náhradách a hotové výdaje za obstarání dokladů, poštovné, právní služby (orientačně 500 – 700,- Kč/hod) - ve výši skutečně vynaložených nákladů.

Konečná kalkulace cen je závislá na složitosti zhotovení posudku, předaných podkladech, termínu vyhotovení a hodnotě nemovitosti.

Hlavní účely ocenění nemovitostí:
-koupě a prodej majetku 
-daň z převodu nemovitosti
-dědické řízení 
-daň darovací
-majetkoprávní spory
-rozdělení podílového vlastnictví
-získání úvěru, hypotéky
-zjištění výše nepeněžitého vkladu do obchodní společnost 
-exekuce 
-dražby 
-věcná břemena
-stavebně technický stav stavby
-při pasportizaci staveb
-konzultace a poradenství pro investiční záměry

 

JUDr. Jaroslav Kubát

Topolová 19/1420
370 08 České Budějovice (mapa)
Tel.: +420 774 71 51 15 
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat